Årsmøte med festmiddag

Det innkalles til årsmøte i Østmarka Orienteringsklubb onsdag den 14. februar 2018, kl. 18.00 på skihytta i Lørenskog, se innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 31. januar 2018. Sakene kan sendes til: [email protected].

Etter årsmøtet inviterer sosialkomiteen til festmiddag, påmelding HER. Aldersgrense 18 år.

Velkommen til årsmøtet med festmiddag!

O-hilsen styret i Østmarka OK