Årsmøte med festmiddag

Det innkalles til årsmøte i Østmarka Orienteringsklubb onsdag 13. februar 2019, kl. 18.00 på skihytta i Lørenskog, se innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 30. januar 2019. Sakene kan sendes til: styret.

Saksdokumenter blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet inviterer sosialkomiteen til festmiddag.  

PÅMELDING FESTMIDDAG:

Aldersgrense 18 år.

Velkommen til årsmøtet med festmiddag!

O-hilsen styret i Østmarka OK

PÅMELDTE
Thomas Grøstad
Bjørn Anton Christensen
Olav Bakken
Tone Bakken
Ingrid Nermoen
Natalia Linløkken
Terje Linløkken
Anne Hammer
Knut Helland