Årsmøte med festmiddag

Det innkalles til årsmøte i Østmarka Orienteringsklubb onsdag 12. februar 2020, kl. 18.00 på skihytta i Lørenskog, se Årsmøteinnkalling 2020 med foreløpig saksliste. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 29. januar 2020. Sakene kan sendes til: styret.

Saksdokumenter blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet. Du kan laste ned årsmøtedokumentene HER (kommer). Ta med egen kopi av dokumentet på årsmøtet, da vi kun trykker opp et begrenset antall.

Etter årsmøtet inviterer miljøkomiteen til en trivelig festmiddag.

PÅMELDING FESTMIDDAG:

Aldersgrense 18 år.

Velkommen til årsmøtet med festmiddag!

O-hilsen styret i Østmarka OK

PÅMELDTE FESTMIDDAG

Ingrid Nermoen, Kristin S. Hygen, Mette Hanneborg, Terje Linløkken, Inge Ramberg, Christina Ramberg, Karl Gustavsen, Dag Haugland, June Herredsvela.