Østmarka OK

Bli medlem

Innmelding sendes post(@)ostmarkaok.no med følgende opplysninger.

[Ditt navn]
[Din e-post adresse]
[Telefonnummer]
[Fødsesldato]
[Adresse]
[Postnummer]
[Poststed]
[Ønsker du å komme på våre mailinglister?] JA/NEI
[Hvordan fikk du høre om oss]

Medlemspriser:
– Enkelt medlem kr. 650
– Familiemedlem kr 1500
– Basis medlem kr 225 (også kalt støtte medlem)

 

OM MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKONTINGENT 

7.1 Medlemskap og medlemskontingent
Alle som oppfyller krav i Østmarka OK’s lover kan være medlem i Østmarka OK. O-klubben har en fast medlemskontingent som gjelder for hele året. Styret kan innføre en treningsavgift. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet i egen sak, jf. egenbestemmelse i Østmarka OKs lov § 4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Klubbadmin/Minside benyttes som medlemsregister fra 2017.

Følgende medlemsordninger gjelder for 2016:
• Medlemskontingenten for enkeltmedlem er kr. 650.
• Medlemskontingenten for familie er kr 1.500. Familiemedlemmene må være tilhørende på samme bostedsadresse og barn må betale egen kontingent f.o.m det året de fyller 21 år.
• Medlemskontingenten pr. basismedlem er kr 225. Medlemskapet er for de som ikke tar del i klubbens aktiviteter, men likevel ønsker å stå som medlem og støtte klubbens arbeid.
• Betalt startkontingent i o-karusellen for nye rekrutter gir medlemskap som basismedlem i Østmarka OK, men dekker ikke deltakelse på treninger eller gir ikke rett til støtte ifm.
treningssamlinger, arrangementer eller startkontingent på andre løp.

Innkrevingsrutiner: Betalingsinformasjon for medlemskap sendes ut innen utgangen av februar måned av kasserer. Den 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt året før strykes. Betalingsinformasjon for nye medlemmer blir sendt ut fortløpende. Innmeldingen skal være skriftlig (f.eks. e-post eller via skjema på hjemmesiden). Kontingenten betales til Østmarka OK v/kasserer. Kontonummer: 7874 06 60518. Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnummer og navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemsregister. Informasjon om medlemskontingent blir kun sendt ut fra o-klubbens kasserer. Medlemskontingenten dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse i regi av Østmarka OK.

%d bloggere liker dette: