Hovedløp og O-landsleir 2020

Posted on by

Nyheter

Bilder fra både løp og leir finner dere under "O-landsleir" i venstremenyen og fanen som heter bilder:

http://www.ostmarkaok.no/hl2020/oll/

Per søndag 2.8. er det lagt ut bilder fra fredag og lørdag. Bildene er tatt av flere, men en spesiell takk til Terje W. Pettersen i Konnerud IL som har bidratt med svært mange gode bilder!

På lagledermøte fredag kveld kom det opp spørsmål vedr. forbudet mot o-sko på sprinten. Det er nå besluttet at joggesko med godt feste og o-sko med knott er tillatt. Vi gjør oppmerksom på at alle former for piggsko ikke er tillatt.

Se oppdatering i PM som ligger i Eventor.

 

I morgen er det avreisedag for mange og vi minner om våre retningslinjer i forhold til smittevern og Covid-19. Smittevern ligger som en føring for avviklingen av Hovedløpet og O-landsleiren 2020 og vi ber deltakere og ledere om å sette seg godt inn i smittevernplanen: Smittevernplan HL/OLL 2020

Har du symptomer, eller har vært i kontakt med noen som er smittet av Korona kan du ikke delta.

Har du spørsmål knyttet til smittevern, kan du ta kontakt med vår smittevernleder Camilla Svensvik tlf 911 72 341, camillho@online.no.

Å arrangere et hovedløp under en pandemi krever mye ekstra av arrangør, og at vi renonserer på enkelte retningslinjer, mens andre krav (les smittevern) kommer og ta styringen. Vi er skjønt klar over at en i henhold til konkurransereglene skal ha en trekning på tvers av hele klassen. En slik fri trekning lar seg ikke forene med godt smittevern. Der har vært NOFs og arrangørens klare oppfatning at det i år er viktigere å klare å gjennomføre et hovedløp enn at alle regler følges 100% - særlig når vi må forholde oss til at myndighetenes smittevernregler overstyrer alt av NOFs interne regler.

Smittevernet på årets HL/OLL er bygd opp om flere elementer:
Individ: Hver og en av oss må følge de generelle smittevernsbestemmelsene (Avstand, håndhygiene, holde seg borte)
Gruppe/kohort: For å kunne gjennomføre aktiviteter og overnatting var vi avhengig av unntak fra 2 meter regelen om en oppholder seg over lengre tid sammen (f.eks. sover i samme rom). I samarbeid med FHI ble det klart at vi kunne se bort fra 1 og 2 meter reglene forutsatt at vi hadde kohorter på inntil 20 personer gjennomgående i arrangementet. Disse kohortene skulle helst bestå av personer med en viss nærhet til vanlig. Vi bygde disse kohortene ut fra noen prinsipper: Samme alder i hver kohort. Personer som bor på samme rom skal i samme kohort. Regiondeling av Norge. AOOK i egne kohorter da de ikke bor på hotellet.

Disse gruppene/kohortene er igjen inndelt i storgrupper (2-4 alt ettersom hvilken del av arrangementet en er i), som vi prøver å ha distanse i tid og rom mellom.

Når det gjelder trekning er det trukket innenfor hver av disse kohortene. Rekkefølgen på kohortene er delvis tilfeldig og delvis styrt av busstransporten.

I alt mener vi at vi har klart å gi en så tilfeldig startrekkefølge som smittevern i en pandemi tillater, og at alternativet ikke er en fri trekning men avlysing.

Nå nærmer det seg endelig O-landsleir og Hovedløp 2020! Vi legger ikke skjul på at vi har hatt noen ekstra utfordringer i forkant på grunn av Covid-19, men nå er det meste på plass og vi ser frem til å ta imot løpere og ledere fra hele landet.

Vi har i dag lagt ut oversikt over treningsgruppene, PM aktivitets- og treningsdag, deltakergaver og dagsprogram fredag - tirsdag. Alt dette finner dere under "O-landsleir" i menyen til venstre. Senest innen utgangen av morgendagen legges også PM for sprint og langdistanse ut. Disse vil dere finne både her på nettsidene (I meny til venstre "Hovedløpet sprint" og "Hovedløpet lang") og i Eventor.

Nå gleder vi oss til å komme i gang! Velkommen😊

Sist oppdatert 27. juli 2020

Treningsgruppene finner dere i Eventor.

Hovedløpene og O-Landsleiren nærmer seg med stormskritt og nærmere 400 deltakere og ledere er påmeldt. Vi gleder oss og vi er godt i rute, til tross for mange og store endringer knyttet til Korona og smittevern.
Som tidligere kommunisert vil smittevern være førende for all aktivitet. Dette krever mye av oss som arrangør, men også av utøvere og ledere. Vi følger retningslinjer fra myndighetene, idrettens smittevernregler og NOFs veileder om smittevern.

Utover det minner vi om:

Betaling – husk å betale for leie av emiTag. Det er fortsatt mulig å legge inn eller endre brikkenr. frem til 16. juli kl 23.59.

Matallergi – mulighet for å legge inn informasjon om matallergi kom dessverre sent inn påmeldingsskjema. Vi ber alle sjekke om dette er registrert på de det gjelder. Det er fortsatt mulig å endre frem til 16. juli kl 23.59.

Romfordeling – vi vil strekke oss langt for å følge ønskene fra kretsene, men ber om forståelse for at smittevernhensyn vil være førende. De som bor på samme rom må være like gamle, eller i familie med hverandre. Kretsene må sende romfordeling på e-post til hl2020@ostmarkaok.no så fort som mulig og senest innen utgangen av mandag 6. juli.

Smittevern - Klubber/kretser må ha egen plan for hjemsendelse av utøvere som skulle bli syke i løpet av leiren. Se for øvrig eget skriv om Smittevern.

Ankomst/avreise – Dersom dere ikke allerede har sendt oss informasjon om tidspunkt for ankomst og avreise, ber vi om at dette sendes til June Herredsvela på e-post juneherr@gmail.com asap.

Velkommen til Lørenskog i slutten av måneden – vi gleder oss til å se dere!

Sist oppdatert 16. juni 2020

Det har en stund vært usikkert; Blir det hovedløp? Blir det o-landsleir? Endelig kan vi med sikkerhet si: Ja! -Det blir løp. Ja! -Det blir leir, og vi i Østmarka ok er veldig glade for at vi kan ønske ungdommer i alderen 14-16 år velkommen til Lørenskog i perioden 31. juli – 4. august.

Smittevern blir et førende element for løp og leir. Opprinnelige plan har vi blitt nødt til å snu om på, men vi er allikevel sikre på at vi har spikret et godt og spennende opplegg for ungdommene som kommer.

Slik blir dagene:

Fredag 31. juli - Ankomst
Lørdag 1. august - HL Langdistanse
Søndag 2. august - HL Sprint
Mandag 3. august - Aktivitets- og treningsdag
Tirsdag 4. august – Aktivitets- og treningsdag. Hjemreise

Leiren avsluttes tirsdag 4. august og det betyr at kretsstafetten utgår.

Vi er veldig fornøyd med vi kan arrangere både løp og leir til tross for Corona-situasjonen, og det vil være noen tilpasninger vi må gjøre. Kveldssamlingene blir vanskelige å gjennomføre på tradisjonelt vis på grunn av smittevernhensyn. Vi jobber med alternativ aktivitet der deltakerne deles opp i grupper fordelt på alder.

På grunn av hensyn til smittevern blir det ikke overnatting i klasserom, men vi har fått til en god løsning med Thon Hotel Triaden. Deltakerne vil dele rom, to og to sammen. På grunn av kapasitet ved hotellet kan vi dessverre ikke tilby overnatting til deltakere fra Oslo og Akershus krets, og de betaler da ikke full pris for løp og leir.

Se vår oppdaterte invitasjon for revidert program og øvrig informasjon. Minner også om påmeldingsfristen som er 30. juni.

Vi ser frem til fine dager med spennende konkurranser, morsomme aktiveteter og nye bekjentskaper. Velkommen til Lørenskog!

Sist oppdatert 10. mai 2020

Hovedløpet planlegges fortsatt gjennomført på oppsatt dato

Hovedløpet er fortsatt planlagt arrangert på oppsatt dato.
Vi forholder oss her til smittevernmyndighetene som åpner opp for arrangementer med opptil 200 personer fra 15. juni om smittesituasjonen tilsier det. Dette vil gjøre det teknisk mulig å arrangere Hovedløpet.
Når det gjelder O-landsleiren så jobber vi aktivt med å finne en løsning på den. Vi er i dialog med kommuneoverlegen om retningslinjer, samt vurderer alternative overnattingsplasser til skole som vi opprinnelig hadde planlagt.
Kretsstafetten vil ikke være mulig å gjennomføre slik situasjonen ser ut fremover.
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har dette.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet for å begrense smitten.

Sist oppdatert 14. april 2020

Vi forlenger 1. påmeldingsfrist til O-Landsleiren (OLL) til 1. juni. Dvs. påmelding til OLL innen 1. juni gir rabatt på OLL. Vi gjør også oppmerksom på at påmeldingsavgiften ikke vil bli fakturert om man enten melder seg av igjen innen ordinær påmeldingsfrist eller arrangementet blir avlyst.

Ved evt. utsettelse/avlysning av arrangementet vil alle påmeldte få melding (e-post) om dette med videre instrukser hva man gjør i forhold til deltakelse. Hvis man er påmeldt Hovedløpet og det blir utsatt, må man selv melde seg av eller gi beskjed til arrangøren om at man ikke skal delta innen en oppgitt frist. Hvis man skal delta på ny dato, trenger man ikke gjøre noe da man allerede er påmeldt. Hvis arrangementet blir avlyst innen ordinær frist, vil det heller ikke bli fakturert for deltakelse.

Sist oppdatert 5. mars 2020

Unge engasjerte o-løpere i alder 17 - 29 år inviteres til Camp unge trenere under O-landsleiren 30. juli - 5. august.

For mer informasjon, se orientering.no

Sist oppdatert 24. januar 2020

Vi har åpnet for påmelding til både hovedløpene og O-landsleiren:
Påmelding O-landsleir: https://eventor.orientering.no/Events/Show/12461
Påmelding Hovedløpet sprint: https://eventor.orientering.no/Events/Show/10501
Påmelding Hoveløpet langdistanse: https://eventor.orientering.no/Events/Show/10502

Blant alle som melder seg på vil vi hver måned tom mai trekke en premie. Premien deles ut under HL/OLL.

Følg oss i sosiale medier, du finner oss på Instagram og Facebook

Sist oppdatert 8. desember 2019

Hovedløp og O-landsleir arrangeres på Lørenskog i perioden 31. juli – 5. august.

Program:

  • 31. juli - Innsjekk fra kl 14.00
  • 1. august - HL sprint
  • 2. august – HL langdistanse
  • 3. august – Aktivitetsdag
  • 4. august - Treningsdag
  • 5. august - Kretsstafett

Følg oss i sosiale medier

……….

Våre sponsorer

INOV