Terrengsperring HL

Posted on by

Regler terrengsperring for HL
Terrengene sperres for all orienteringstrening og ferdsel med kart fra siste sesong før arrangementsåret. Det er tillatt å ferdes på veier og hovedskiløyper hele året uten kart i sperretiden.

NONAME
INOV