Bli medlem

Posted on by

Innmelding i Østmarka OK skjer gjennom Min Idrett: https://medlemskap.nif.no/159007

OM MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemspriser (2020):
– Enkelt medlem kr. 750
– Familiemedlem kr 1750
– Støttemedlem kr 250 (samme som basismedlem/grunnmedlem)

Medlemskap og medlemskontingent
Alle som oppfyller krav i Østmarka OK’s lover kan være medlem i Østmarka OK. O-klubben har en fast medlemskontingent som gjelder for hele året. Styret kan innføre en treningsavgift. Medlemskontingenten fastsettes årlig av årsmøtet. Familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp. Klubbadmin/Minside benyttes som medlemsregister fra 2017.

Følgende medlemsordninger gjelder for 2020:

 • Medlemskontingenten for enkeltmedlem er kr. 750.
 • Medlemskontingenten for familie er kr 1.750. Familiemedlemmene må være tilhørende på samme bostedsadresse og barn må betale egen kontingent f.o.m det året de fyller 21
 • Medlemskontingenten pr. basismedlem er kr 250. Medlemskapet er for de som ikke tar del i klubbens aktiviteter, men likevel ønsker å stå som medlem og støtte klubbens arbeid.
 • Betalt tur-o konvolutt eller startkontingent i park o-karusellen for nye rekrutter gir medlemskap som basismedlem i Østmarka OK og dekker deltakelse på treninger ut året, men gir ikke rett til støtte ifm. treningssamlinger, arrangementer eller startkontingent på andre løp.

Innkrevingsrutiner: Betalingsinformasjon for medlemskap sendes normalt ut innen utgangen av februar måned av kasserer. Den 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt året før strykes. Betalingsinformasjon for nye medlemmer blir sendt ut fortløpende. Innmeldingen skal være skriftlig.

Kontingenten betales til Østmarka OK v/kasserer. Kontonummer: 7874.06.60518. Informasjon om betalingsinformasjon blir sendt ut fra o-klubbens kasserer. Medlemskontingenten dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse i regi av Østmarka OK.

Medlemsfordelene inkluderer blant annet:

 • Startkontingent på løp dekkes normalt for alle opp til 20 år + studenter
 • Lave egenandeler på samlinger
 • Stipendordninger
 • Utøverforsikring
 • Ingen treningsavgift
 • Rabattert klubbtøy ved fellesbestillinger
 • Rabatt hos Skogstad
 • Relevante kurs og treneropplæring dekkes normalt
 • Godt miljø med høyt aktivitetsnivå
 • Ofte klubbkvelder etter trening med felles kveldsmat eller pizza
 • Få dugnader, de vi har er stort sett innrettet mot aktivitet
 • Mulighet for å oppleve orientering i andre land
 • Alle aldersgrupper er representert