Bli medlem

Posted on by

Innmelding i Østmarka OK skjer gjennom Min idrett: https://medlemskap.nif.no/159007

Medlemskap og medlemskontingent
Alle som oppfyller kravene i Østmarka OK’s lover kan være medlem, og o-klubben har en fast medlemskontingent som gjelder for hele året. Medlemskontingenten fastsettes årlig av årsmøtet. Styret kan i tillegg innføre en treningsavgift. Familiemedlemskap regnes som en rabattordning, men hvert enkelt medlem må være registrert med navn. Min idrett (nif.no) er fra 2017 klubbens medlemsregister.

Følgende medlemsordninger gjelder for 2022:

 • Medlemskontingenten for enkeltmedlem er kr 750.
 • Medlemskontingenten for familie er kr 1.750. Familiemedlemmene må være tilhørende på samme bostedsadresse og barn må betale egen kontingent f.o.m. det året de fyller 21.
 • Medlemskontingenten for grunnmedlem (støtte) er kr 250. Medlemskapet er for de som ikke tar del i klubbens sportslige aktiviteter, men likevel ønsker å stå som medlem og støtte klubbens arbeid.
 • Betalt tur-o konvolutt eller startkontingent i park o-karusellen for nye rekrutter gir medlemskap som grunnmedlem (støtte) i Østmarka OK og dekker deltakelse på treninger ut året, men gir ikke rett til støtte ifm. treningssamlinger, arrangementer eller startkontingent på andre løp.

Innkrevingsrutiner: Betalingsinformasjon for medlemskap sendes normalt ut innen utgangen av februar måned. Den 31.12. kan medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år strykes. Betalingsinformasjon for nye medlemmer blir sendt ut fortløpende.

Medlemskontingenten for aktive løpere dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse og dugnad i regi av Østmarka OK.

Medlemsfordelene for aktive løpere inkluderer blant annet:

 • Startkontingent på løp dekkes normalt for alle opp til 20 år + studenter.
 • Lave egenandeler på samlinger.
 • Stipendordninger
 • Utøver- og dugnadsforsikring.
 • Rabattert klubbtøy ved fellesbestillinger.
 • Rabatt hos Runes O-utstyr.
 • Relevante kurs og treneropplæring dekkes normalt.
 • Godt miljø med høyt aktivitetsnivå.
 • Ofte klubbkvelder etter trening med felles kveldsmat eller pizza.
 • Få dugnader. De vi har er stort sett innrettet mot aktivitet.
 • Mulighet for å oppleve orientering i andre land.
 • Alle aldersgrupper er representert.