Bli medlem

Posted on by

Innmelding i Østmarka OK skjer gjennom Min Idrett: https://medlemskap.nif.no/159007

OM MEDLEMSKAP OG MEDLEMSKONTINGENT 

Medlemspriser:
– Enkelt medlem kr. 650
– Familiemedlem kr 1500
– Grunnmedlem kr 225 (også kalt basis medlem)

7.1 Medlemskap og medlemskontingent
Alle som oppfyller krav i Østmarka OK’s lover kan være medlem i Østmarka OK. O-klubben har en fast medlemskontingent som gjelder for hele året. Styret kan innføre en treningsavgift. Medlemskontingenten fastsettes årlig av årsmøtet. Familiemedlemskap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp. Klubbadmin/Minside benyttes som medlemsregister fra 2017.

Følgende medlemsordninger gjelder for 2019:

  • Medlemskontingenten for enkeltmedlem er kr. 650.
  • Medlemskontingenten for familie er kr 1.500. Familiemedlemmene må være tilhørende på samme bostedsadresse og barn må betale egen kontingent f.o.m det året de fyller 21
  • Medlemskontingenten pr. basismedlem er kr 225. Medlemskapet er for de som ikke tar del i klubbens aktiviteter, men likevel ønsker å stå som medlem og støtte klubbens arbeid.
  • Betalt startkontingent i park o-karusellen for nye rekrutter gir medlemskap som basismedlem i Østmarka OK og dekker deltakelse på treninger ut året, men gir ikke rett til støtte ifm. treningssamlinger, arrangementer eller startkontingent på andre løp.

Innkrevingsrutiner: Betalingsinformasjon for medlemskap sendes normalt ut innen utgangen av februar måned av kasserer. Den 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt året før strykes. Betalingsinformasjon for nye medlemmer blir sendt ut fortløpende. Innmeldingen skal være skriftlig (f.eks. e-post eller via skjema på hjemmesiden).

Kontingenten betales til Østmarka OK v/kasserer. Kontonummer: 7874.06.60518. Informasjon om betalingsinformasjon blir sendt ut fra o-klubbens kasserer. Medlemskontingenten dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse i regi av Østmarka OK.