Organisasjon

Posted on by

Klubbens adresse: Østmarka OK v/Anne Margrete Hammer, Skogblomstveien 21, 1470 Lørenskog. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no

Styret i Østmarka OK:

Leder                Terje Linløkken.                     Tlf. 90 100 500
Nestleder          Hans Olav Hygen
Kasserer           Anne Margrete Hammer
Styremedlem    Svein Otterlei
Styremedlem    Inge Ramberg
Varamedlem     Dag Haugland
Varamedlem     Line Nor

Ledere for utvalg og komiteer

Rekrutteringsutvalg    Svein Otterlei
Treningsutvalg            Inge Ramberg
Økonomiutvalg           Styret v/leder
Kartutvalg                   Leif Thingsrud
Tur-o-utvalg               June Herredsvela
Stolpejaktkomite        Knut E. Helland
Uttakingskomite         Trond Kortner
Web                           Helge Bakkehøi
Valgkomité                 Odin Tellesbø

Sentrale verv/funksjoner:

Påmelder:                     Erik Næss
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug