Organisasjon

Posted on by

Klubbens adresse: Østmarka OK v/Anne Margrete Hammer, Skogblomstveien 21, 1470 Lørenskog. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no
Last ned klubblogo i PDF-format her: Logo ØSTMARKA OK

Styret i Østmarka OK:

Leder                Terje Linløkken.                     Tlf. 90 100 500
Nestleder          Hans Olav Hygen                  Tlf. 91 123 958
Kasserer           Anne Margrete Hammer
Styremedlem    Svein Otterlei
Styremedlem    Tone Bakken
Varamedlem     Dag Haugland
Varamedlem     Thomas Grøstad

Ledere for utvalg og komiteer

Rekrutteringsutvalg    Svein Otterlei               Tlf 95 120 070
Treningsutvalg            Olav Bakken                Tlf 90 981 618
Kartutvalg                   Erik Rosenvold             Tlf 47 275 765
Tur-o-utvalg               June Herredsvela          Tlf 90 950 951
Stolpejaktkomite        Knut E. Helland             Tlf 41 523 916
Web                           Helge Bakkehøi
Valgkomité                 Odin Tellesbø

Sentrale verv/funksjoner:

Påmelder:                     Trine Nomeland
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland            Tlf 47 408 014
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug             jan-erik.haug(@)outlook.com