Organisasjon

Posted on by

Klubbens adresse: Østmarka OK v/Anne Margrete Hammer, Toppen 7, 1470 Lørenskog. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no
Last ned klubblogo i PDF-format her: Logo ØSTMARKA OK

Styret i Østmarka OK:

Leder                Terje Linløkken.                     Tlf. 90 100 500
Nestleder          Hans Olav Hygen                  Tlf. 91 123 958
Kasserer           Anne Margrete Hammer
Styremedlem    Svein Otterlei
Styremedlem    Tone Bakken
Varamedlem     Dag Haugland
Varamedlem     Thomas Grøstad

Ledere for utvalg og komiteer

Rekrutteringsutvalg    Marius Kongsland        Tlf 926 56 818 / mkongsland(@)gmail.com
Treningsutvalg           Olav Bakken                 Tlf 90 981 618
Kartutvalg                  Bjørn Christensen         Tlf 467 43 831
Tur-o-utvalg               Martin Gilljam                Tlf 416 68 878
Stolpejaktkomite        Eliska Tellesbø              eliska.tellesbo(@)gmail.com
Web                           Sverre Sandernes         Tlf 993  21 306
Valgkomité                 Odin Tellesbø

Sentrale verv/funksjoner:

Påmelder:                     Trine Nomeland
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland            Tlf 47 408 014
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug             jan-erik.haug(@)outlook.com