Organisasjon

Posted on by

Klubbens fakturaadresse: Østmarka OK v/Karl Gustavsen, Holenveien 14, 1479 Kurland. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no
Last ned klubblogo i PDF-format her: Logo ØSTMARKA OK

Styret i Østmarka OK:
Leder                Odin Tellesbø   .                     Tlf. 911 34 173
Nestleder          Hans Olav Hygen                  Tlf. 91 123 958
Sportslig leder  Terje Linløkken                       Tlf 90 100 500
Styremedlem    Dag Haugland
Styremedlem    Tone Bakken
Ungdomsrepr    Jenny Emilie Herredsvela
Varamedlem     Thomas Grøstad
Varamedlem     Øyvind Haug

Ledere for utvalg og komiteer
Rekrutteringsutvalg    Marius Kongsland        Tlf 926 56 818 / mkongsland(@)gmail.com
Treningsutvalg/UK     Terje Linløkken             Tlf 90 100 500
Kartutvalg                  Bjørn Christensen         Tlf 467 43 831
Tur-o-utvalg               Martin Gilljam                Tlf 416 68 878
Stolpejaktkomite        Dag Haugland               Tlf 900 90 930
Web                           Sverre Sandernes         Tlf 993  21 306
Valgkomité                 Ingrid Nermoen              Tlf 996 39 852

Sentrale verv/funksjoner:
Kasserer:                       Karl Gustavsen,         Tlf. 926 19 887
Påmelder:                     Trine Nomeland
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland            Tlf 47 408 014
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug             jan-erik.haug(@)outlook.com