Oppdatert innbydelse HL/OLL

Se oppdatert innbydelse her: Innbydelse HL_2020

Pga. korona smittesituasjonen er opplegget rundt HL/OLL gjennomgått og tilpasset smittevernkravene. Det er utarbeidet en egen smittevern plan for HL/OLL i samarbeid med kommunen og Camilla Svensvik er utnevnt som Smittevernleder.

Slik det ser ut i dag blir det Hovedløp og O-Landsleir. Det forutsetter at den oppjusterte deltakergrensen på inntil 200 personer opprettholdes og at det ikke gjeninnføres reiserestriksjoner ifm. arrangementer.

HL Sprinten og Langdistansen bytter dag, slik at sprinten går på søndag. Kretsstaffeten opprinnelig planlagt til onsdag utgår. Dermed avsluttes O-Landsleiren tirsdag ettermiddag. Overnatting er flyttet fra Kjenn skole til Triaden hotell. Pga. kapasitetsbegrensninger er tilbud om overnatting forbeholdt tilreisende utøvere, ledere og trenere.

Les mer på HL-sidene våre.