Stolpejakten

Posted on by

Stolpejakten med Østmarka OK som arrangør finner du i kommunene Lørenskog, Lillestrøm vestlig del og Rælingen. Normalt varer Stolpejakten fra mai til 1. november hvert år. Pga. corona-krisen er oppstart i Lørenskog kommune fremskyndet til lørdag 4.april. Rælingen starter opp 25. april og Lillestrøm kommune 6. juni.

ÅPNINGSDAGER 2020

  • Lørenskog kommune, 4. april
  • Rælingen kommune, 25. april
  • Lillestrøm kommune, vestlig del, 6. juni.

LØRENSKOG
I Lørenskog vil kartbrosjyren kunne fås gratis på rådhuset, ved Sørlihavna aktivitetspark, Losby besøksgård, i resepsjo­nen på Lørenskog hus, på biblioteket, samt andre utvalgte steder. Brosjyrene vil være klare til åpningsdagene.

Her kan du laste ned Kartbrosjyren for Lørenskog (størrelse: 9,5 MB) og hele Stolpejaktkartet i Lørenskog:Stolpejaktkart (størrelse: 13 MB).

Stolpejaktkart over Lørenskog sentrum som er tilgjengelig i perioden 22. august – 1. november.

Kartutsnitt A4-format (1:5000): Hammer skole, Rasta skole, Solheim skole og Fjellhamar skole.
Kartutsnitt A4-format (1:7500): Alle kartbladHammerRastaSentrum, Solheim og Losby.

RÆLINGEN
I Rælingen kan kart­brosjyrene fås gratis på Rådhuset og Frisklivssentralen.

Her kan du laste ned kart for Øvre Rælingen (størrelse: 6,3MB) og Myrdammen (størrelse 293 KB), eller stolpejaktbrosjyra for hele Rælingen (størrelse: 8,3 MB).

LILLESTRØM VEST
Brosjyrer vil være tilgjengelig på blant annet rådhuset, Odeon kino og Strømmen bibliotek. Du kan laste ned brosjyren for Lillestrøm vest (5,0 MB). Ved bruk av Stolpajaktappen kan du også ta stolper i Lillestrøm øst. Du finner mer informasjon på vår felles Facebookside Stolpejaken i Lillestrøm.

Stolpejaktkart over Lahaugmoen som er tilgjengelig i perioden 22. august – 1. november.

PREMIER/AVSLUTNING 2020
Stolpene kan registreres til og med 1. november. De 5 ekstra stolpene på Mønevann kartet står ute til 26. september. Avslutning for Stolpejakten blir torsdag 12. november 2020 kl. 18.00 på Lørenskog videregående skole. Avslutningen er i samarbeid med Skogtrim (turorientering) og det vil bli foredrag, utdeling av premier mv.

OM STOLPEJAKTEN
Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i kommunen. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en APP på mobilen, slik at man kan skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kartbrosjyrene kan fås på ulike steder i kommunene, se over.

Kartet er også tilgjengelig for nedlastning på nettsiden www.stolpejakten.no. Du kan også laste ned stolpejakt- appen gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass, er det bare å komme seg ut for å finne stolper.

Følg med på stolpejakten på våre Facebooksider:
https://www.facebook.com/StolpejaktenLorenskog/
https://www.facebook.com/StolpejaktenLillestrøm/
https://www.facebook.com/StolpejaktenRalingen/