Rekrutteringsprisen 2017

Østmarka OK ble verdige vinnere av Rekrutteringsprisen 2017, skriver Norges orienteringsforbund på sine hjemmesider. Rekrutteringsprisen ble mottatt av klubbens leder Terje Linløkken og Nils Ivar Huuse på vegne av Østmarka OK under årets kompetansehelg på Gardermoen.

Begrunnelsen for Rekrutteringsprisen er bl.a. målbevisst jobbing med rekrutteringsarbeid gjennom flere år. Dette har bidratt til sterk vekst i medlemstallet.


Glade vinnere av Rekrutteringsprisen for 2017.

I begrunnelsen for Rekrutteringsprisen vektla også juryen følgende:
– gode aktiviteter som barn og voksne synes det er moro å være med på
– dedikerte og flinke ressurspersoner der det er mange som tar ansvar
– godt og inkluderende miljø

Rekrutteringsprisen er et klubbstipend på kr 10 000,-.