Årsmøte i Østmarka OK

Onsdag 17. februar kl. 1800 på Zoom eller på Lørenskog vgs hvis det tillates fysisk møte. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 29. januar 2021. Sakene kan sendes til: styret(a)ostmarkaok.no. Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Årsmøteinnkalling 2021