Årsmøte med festmiddag

Det innkalles til årsmøte i Østmarka Orienteringsklubb onsdag 13. februar 2019, kl. 18.00 på skihytta i Lørenskog, se innkalling til årsmøtet med foreløpig saksliste. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 30. januar 2019. Sakene kan sendes til: styret.

Saksdokumenter blir lagt ut senest 1 uke før årsmøtet. Du kan laste ned årsmøtedokumentene HER. Ta med egen kopi av dokumentet på årsmøtet, da vi kun trykker opp et begrenset antall.

Etter årsmøtet inviterer miljøkomiteen til en trivelig festmiddag.  

PÅMELDING FESTMIDDAG:

Aldersgrense 18 år.

Velkommen til årsmøtet med festmiddag!

O-hilsen styret i Østmarka OK

PÅMELDTE FESTMIDDAG
June Herredsvela
Åse Holen
Leif Thingsrud
Per Stedje
Kristin Stubban Hygen
Dag Haugland
Thomas Grøstad
Bjørn Anton Christensen
Olav Bakken
Tone Bakken
Ingrid Nermoen
Natalia Linløkken
Terje Linløkken
Anne Hammer
Knut Helland