Et vellykket Hovedløp og O-landsleir

I strålende sol ble O-landsleiren avsluttet med aktivitets- og treningsdag i Rådhusparken og ved bingen på Benterud, og etter flere år med planlegging er Hovedløpet og O-landsleiren 2020 historie. Løpere og deltakere har reist hjem, og nå gjenstår oppsummering og evaluering av to godt gjennomførte arrangement.

-Tilbakemeldingene fra ledere og deltakere er svært bra, og det er en lettelse etter at mange medlemmer i klubben har lagt ned mye arbeid i planleggingen av både løpene og leiren. Østmarka OK har som arrangør hatt en utfordrende jobb og Covid-19 har satt sitt preg både på forberedelser og gjennomføring, sier leder for hovedkomiteen Hans Olav Hygen.

Løypene på både langdistanse og sprinten har høstet godord, og begge løpene har gått etter planen. Langdistanseløpet gikk fra skianlegget SNØ og sprintløpet hadde arena på Åsen skole. Klubben har hatt 12 utøvere til start begge dager og det lover godt for vider arbeid med ungdommene.

Takk til alle frivillige

-Vi har hatt over 100 frivillige i sving disse dagene og over 230 roller har vært fylt. Det er et puslespill å få på plass alt dette, men jeg opplever at alle frivillige har hatt flotte dager sammen med mange fornøyde ungdommer, sier Hygen og takker alle som har bidratt for hjelpen.

En ekstra takk går allikevel til June Herredsvela, som har vært leder for leiren, og Terje Linløkken som har vært løpsleder. Sammen med Hygen har disse to lagt ned utallige timer de siste ukene og månedene.

-Alle i Østmarka OK skal være stolte av gjennomføringen av både løpene og leiren. Uten dugnadsinnsatsen hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre avslutter Hygen, og takker for alle gode bidrag før, under og etter årets Hovedløp og O-landsleir.

Vi ønsker Frol lykke til med neste års Hovedløp og O-landsleir!