Godt Nyttår!

Vi har lagt bak oss et aktivt og begivenhetsrikt år i Østmarka orienteringsklubb med mye å se tilbake på. Mange har bidratt med sin innsats for o-klubben, mens andre gir sitt bidrag gjennom å være støttemedlem. Takk for at du har vært medlem i 2017, din støtte er viktig for klubben.

Vi har her gitt et lite tilbakeblikk på 2017. Spesielt må vi trekke frem jobben som har vært gjort over flere år blant trenerne både i ungdoms- og rekruttgruppa, samt arrangører av park o-karusellen. Innsatsen her har bidratt sterkt til at Østmarka fikk Rekrutteringsprisen 2017 av NOF. Det har også bidratt til den sterke medlemsveksten klubben har hatt de senere årene, og at det er en stor gruppe som nå rykker opp i ungdomsgruppa i 2018. I tillegg var det hele 10 ungdommer som stilte på Hovedløpet i august. Fantastisk moro!

Stolpejakten har også blitt en stor suksess! I 2017 var det ny deltakerrekord med over 8000 registrerte stolpejegere i vårt område. Det gir oss både synlighet, positiv oppmerksomhet og en potensiell rekrutteringsarena, både for nye rekrutter og deltakere til Skogtrim og Skijegern. Samtidig opplever mange det som et godt folkehelsetiltak, der vi er med å få folk ut av sofaen. Planleggingen av Stolpejakten i 2018 er allerede godt i gang.

Både Skogtrim og Skijegern er viktig for oss som et tilbud for å få flere til å ferdes i skog og mark. I tillegg er det en god inntektskilde for klubben. Også i 2017 ble det lagt ned utallige dugnadstimer i å planlegge og få satt postene ut i terrenget. Ekstra hyggelig at vi til sammen solgte over 800 tur-o konvolutter, Skijegern poser og ekstrakort!

I 2017 arrangerte vi et vellykket KM Sprint på nytt kart over Kurlandsåsen. Her fikk både løyper, kart og terreng mye skryt! Til sammen med o-karuseller, klubbmesterskap etc, arrangerte Østmarka i 2017 hele 34 konkurranser og løp i tillegg til treninger 2-3 ganger i uka. Det er en imponerende mengde. Kartgruppa har også fått laget nye kart over Tristillen, Rælingsåsen og Østbyåsen i tillegg til flere andre prosjekter.

Samtidig er det viktig å ikke legge lista for høyt, slik at vi risikerer å slite ut ressurspersoner. All forpliktende aktivitet bør derfor vurderes ifht. nytteverdi og tilgjengelige ressurser. Skal vi lykkes fremover er det viktig med fornying, at flere gis og tar ansvar og at vi evner å planlegge langsiktig.

Nettsidene til Østmarka er fornyet, og nytt design og innhold er lansert i løpet av juleferien. Her oppfordres du til å skrive innlegg og bidra med innhold til sidene. Brukernavn og passord må også opprettes på nytt, du kan gjøre dette selv på hjemmesiden. Ta kontakt med undertegnede eller Helge Bakkehøi om du trenger hjelp for å komme i gang her.

Planleggingen av 2018 er igang, vi vil gjerne høre fra deg om du har ideer til hvordan vi kan gjøre klubben enda bedre sammen! Og har du lyst til å gjøre en innsats for Østmarka, kontakt Odin Tellesbø som er leder for valgkomiteen. Vi oppfordrer deg også til å stille på årsmøtet den 14. februar med påfølgende festmiddag, se invitasjon.

Når vi nå går inn i det nye året, er det med en forventningens glede over alt som skal skje i 2018. Vi håper å se hver og en av dere på trening, løp, turer eller andre arrangement i 2018! Og ikke minst følg med på våre nettsider og sosiale medier, så er du oppdatert på det som skjer. Allerede den første helgen er det flere Østmarkinger som er påmeldt ski-o renn på Sjusjøen.

Vi takker medlemmene i Østmarka orienteringsklubb for året som gikk og ønsker alle et riktig Godt Nyttår!???

Hilsen styret
v/leder Terje Linløkken