Invitasjon til løypeleggerseminar

Norges Orienteringsforbund i samarbeid med Akershus- og Oslo Orienteringskrets inviterer til løypeleggerseminar med fokus på å sikre god løypelegging på riktig nivå for barn, unge og uerfarende generelt på N,C og B nivå. I tillegg vil en på slutten av seminaret gå igjennom AOOK’s veileder og kontrollskjema for teknisk delegerte med fokus på blant annet VDG spørsmål.

Tid: Mandag 16. mars kl 1800 – 21  

Sted: Idrettens hus, Ullevål ( kantina)

Målgruppe: Nye og erfarne løypeleggere i alle typer o-løp, teknisk delegerte, arrangører av o-løp, trenere og andre interesserte.

Mer informasjon her: http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/nyhetsarkiv/nyheter-akershus-og-oslo/loypelegging-arrangementsseminar-16-mars-2020/

Påmelding i Eventor innen 8 mars: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3482