Årsmøte

Posted on by

Årsmøtet er Østmarka Orienteringsklubbs høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Dokumenter til årsmøtet i mars 2022:

Dokumenter fra årsmøtet i februar 2021:

Dokumenter fra årsmøtet i februar 2020:

Dokumenter fra årsmøtet i februar 2019:

Andre retningslinjer:

Vedtaksprotokoll fra styremøter:

Dokumenter til årsmøtet 14. februar 2018 på skihytta:

Dokumenter fra årsmøtet i februar 2017: