Klubbkveld og innendørs klubbmesterskap torsdag 18. november 2021 – hvordan rekruttere og beholde

Oppmøte Lørenskog vgs kl. 1800-2100

Innendørs klubbmesterskap i nattorientering

Vi starter med uoffisielt innendørs klubbmesterskap i nattorientering kl. 1800. Ta med hodelykt og EMIT-tag. Etter løpet har vi klubbkveld med pizza.

Klubbkveld – hvordan rekruttere og beholde

Grunnlagsdokument: Organisasjonsplanen til klubben, se spesielt kap. 2 og 2.6 med målsetting

Mål
  • Rekruttere og beholde minst 5 gutter og 5 jenter per årskull
  • Øke medlemsmassen til 0,5 % av befolkningsgrunnlaget = 500 i 2024
  • 100 deltakere i klubbmesterskap
  • >10 deltakere på O-landsleiren for 14-16 åringene
Problemstillinger
  1. Hvordan rekruttere og beholde flere medlemmer til rekrutt- og ungdomsgruppa?
  2. Hvordan sikre overgangene mellom rekrutt og ungdom, ungdom og junior, junior og senior?
  3. Hvordan rekruttere og beholde flere voksne? Tenk på voksne til rekrutt- og ungdom og voksne uten/med voksne barn.
  4. Hvordan rekruttere fra stolpejakt, tur-orientering og tidligere medlemmer?
  5. Annet?
Metode

15 min                  idemyldring på Post-it lapper i grupper a 4-5. Prioritere de viktigste forslagene.

30 min                  forslag presenteres i plenum og skrives opp på tavla

5 min                    alle prioriterer 2-3 tiltak per område

15 min                  avklare ansvar og frister

Veien videre

Styret oppdaterer organisasjonsplanen.

Utvalg jobber videre med tiltakene.

Status og veien videre presenteres på årsmøtet.