Koronarestriksjoner

Oppdatert 10. juni 2021:

Følgende lempninger gjelder fra  7. juni.

Rælingen og Lillestrøm er på nasjonale regler. I Lørenskog gjelder følgende lokale tiltak:
Det er tillatt med konkurranser og treninger utendørs i grupper på inntil 30 personer.

 

___________________________________________
Følgende lempninger gjelder fra  3. juni.

Regionale tiltak er opphevet. Våre kommuner har vedtatt følgende lokale tiltak:

Lillestrøm kommune åpner opp for treninger og idrettsarrangementer for utøvere under 20 år. Begrensningen er innad i kommunen og for maksimalt 50 personer. I Lørenskog kommune er det tillatt med konkurranser og treninger utendørs i grupper på inntil 30 personer. I Rælingen kommune er det ingen begrensning ifht. antall barn og unge under 20 år på trening og det er tillatt med inntil 50 deltakere på konkurranser.

__________________________________________________
Regler gjeldende fra 6. – 25. mai (ikke lenger gjeldende):
Det er nå åpning for å trene på tvers av kommunegrenser i grupper på inntil 10 personer. Kommunene våre (Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen) er nå på regionalt Tiltaksnivå B.

__________________________________________________
Regler gjeldende fra 15. mars – 5. mai (ikke lenger gjeldende):
Østmarka OK forholder seg til gjeldende råd for smittevern ved trening og aktivitet. For våre kommuner Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen så gjelder nå tiltaksnivå A (fra 15.mars og frem til 5. mai).

Dette innebærer bl.a.

  • Utendørs trening for barn og ungdom under 20 år fra samme kommune kan gjennomføres i grupper på maks 10 personer med minst 2 meters avstand. Alt annet er forbudt – bortsett fra individuell trening (ukas løype mm).
  • Vi skal unngå unødvendig reise til andre kommuner. I praksis vil vi organisere kommunevise treninger i perioden. Egentrening i andre kommuner enn egen hjemkommune bør også unngås.
  • Alle arrangementer er forbudt både innendørs og utendørs.
  • Tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten skal minimeres.
  • Trenerne har ansvar for alltid å ha oversikt over hvem som har vært til stede ved en organisert aktivitet. Dette for å ivareta evt. smittesporing.
  • Ved transport med flere i samme bil fra forskjellige husstander må det benyttes munnbind.
  • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene/isolasjon kan ikke delta på aktiviteter. For personer i risikogruppen er det på generelt grunnlag anbefalt å ikke delta.

For ytterligere informasjon, se følgende ressurssider: