Lørenskog kommunes kulturpris tildelt Terje Linløkken

Vi gratulerer Terje Linløkken som er tildelt Lørenskog kommunes kulturpris for 2020. Terje har over mange år lagt ned svært mange timer i Østmarka orienteringsklubb. Han har i en årrekke vært leder for klubben og sørget for høy aktivitet og mye moro for medlemmene. Både som trener og leder har han sørget for at tilbudet spesielt til ungdommene har vært svært godt.

-Denne prisen er virkelig fortjent, sier dagens leder for klubben Odin Tellesbø og sender gratulasjoner på vegne av klubben til prisvinneren.

Prisvinneren er selv noe beskjeden og forteller at det er gøy at innsatsen i Østmarka OK verdsettes og legges merke til.

-Jeg opplever at prisen er like mye en pris til Østmarka orienteringsklubb og alle som har lagt ned mange timer i frivillig innsats de siste årene. Det ligger mye god folkehelse i aktivitetene som har vært igangsatt, og det er veldig hyggelig at O-sporten blir lagt merke til, sier Terje Linløkken.

Les artikkel om prisutdelingen på Lørenskog kommunes nettsider og orienteringsforbundet sine sider.