Nye stolpejakt områder

10 stolper på Lahaugmoen og 10 stolper i Lørenskog sentrum er tilgjengelig i perioden 22. august – 1.  november. Vi takker Lillestrøm og Lørenskog kommune for godt samarbeid og rask utsettelse av stolper. Stolpene er tilgjengelig i Stolpejaktappen,

Stolpejaktkart kan lastes ned her;