Odin Tellesbø valgt til ny leder

På årsmøtet til Østmarka OK onsdag 12. februar 2020, ble Odin Tellesbør valgt til ny leder.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig fulgt.

Se også behandlede årsmøtedokumenter her: Årsmøtedokumenter_2020_godkjent

Styret Navn Periode
Leder Odin Tellesbø Ny – valgt for 2 år
Nestleder Hans Olav Hygen Ikke på valg
Styremedlem (Sportslig leder) Terje Linløkken Ny – valgt for 1 år
Styremedlem Dag Haugland NY – valgt for 1 år
Styremedlem Tone Bakken Gjenvalg – valgt for 1 år
Ungdomsrepresentant Jenny Emilie Herredsvela Gjenvalg – valgt for 1 år
Varamedlem 1 Thomas Grøstad Gjenvalg – valgt for 1 år
Varamedlem 2 Øyvind Haug NY – valgt for 1 år
Kontrollutvalg Navn Periode
Medlem 1 Vemund Kongsnes NY- valgt for 1 år
Medlem 2 Leif Sigurd Thingsrud NY- valgt for 1 år
Varamedlem Linda Hanssen NY- valgt for 1 år
Komiteer og utvalg Navn Periode
Leder Treningsutvalg og UK Terje Linløkken Ny, valgt for 1 år
Leder Rekrutteringsutvalg Marius Kongsland Gjenvalg, valgt for 1 år
Leder Turorienteringsutvalg Johan-Martin Gilljam Gjenvalg, valgt for 1 år
Leder Kartutvalg Bjørn Christensen Gjenvalg, valgt for 1 år
Leder Stolpejaktutvalg Dag Haugland Ny, valgt for 1 år
Ledere Miljøutvalg Ingrid Nermoen Gjenvalg, valgt for 1 år
Leder Økonomiutvalg Karl Gustavsen Ny, valgt for 1 år
Web-komite, redaksjonsansvar Eldrid Otterlei NY, valgt for 1 år
Sentrale verv/funksjoner Navn Periode
Presisjonsorientering Jan Erik Haug Gjenvalg, valgt for 1 år
Påmelder Trine Nomeland Gjenvalg, valgt for 1 år
Kasserer Karl Gustavsen Ny, valgt for 1 år
Materialforvalter Kjersti Ruud Gjenvalg, valgt for 1 år
VDG-kontakt Håvar Brevik Gjenvalg, valgt for 1 år
Web-teknisk Sverre Sandernes Gjenvalg, velges for 1 år
Dugnadsansvarlig Mangler kandidat
Kartarkiv Rune Teigland Gjenvalg, valgt for 1 år
Teknisk utstyr og materiell Per Stedje Gjenvalg, valgt for 1 år
Valgkomite Navn Periode
Leder: Ingrid Nermoen Gjenvalg, valgt for 1 år
Medlem: Olav Bakken NY, valgt for 1 år
Medlem: Mangler kandidat
Varamedlem: June Herredsvela Gjenvalg, valgt for 1 år

Etter årsmøtet var det hyggelig festmiddag med over 30 til bords. Takk til miljøutvalget for bra arrangement.