Påmelding stafetter våren 2019

Her melder du deg på stafetter for Østmarka OK. Minner om påmeldingsfrist til 15-stafetten og Jukola som er søndag 5. mai.


Du vil få en bekreftelse på e-post hvilke stafetter du er påmeldt. Hvis du vil endre påmelding, sender du inn en ny påmelding med oppdaterte opplysninger. Påmeldingsoversikten vil oppdateres jevnlig.

Tiomila = Tio, Kvistkvaset = K, 15-stafetten = 15, Jukola = J

Navn Klasse Tio K 15 J
Ingrid J. Price 11-12 år
Katrina J. Price 11-12 år
Martine Berg-Olsen 11-12 år
Pernille Sundt Lyngøy 11-12 år
Leah Hanneborg 11-12 år x
Mathias Linløkken 13-16 år x x x
Pernille Nor-Wol 13-16 år x
Erlend Otterlei 13-16 år x x x
Ellen Margrete Hygen 13-16 år x x
Bertine Mjøster 13-16 år
Martine A. Haug 13-16 år x x
Andreas Sandernes 13-16 år x x
Jakob Gilljam 13-16 år
Emil Huuse 13-16 år
Gina Brevik 13-16 år x
Janna Sofie Tellesbø 13-16 år x x
Sigrid Nermoen 13-16 år x x
Alexandra Linløkken Junior x x x x
Inga Cathrin Winsvold Junior x
Jenny Emilie Herredsvela Junior x x
John Otterlei Junior x x
Henrik Gudim Junior
Ingrid M. S. Hygen Junior x x x x
Hans Kristian S. Hygen Junior
Anna Cecilie Linløkken Junior x
Monica Brevik Junior
Matilde Holen Junior
Thor Magnus Grøstad Junior x x x
Andreas Ramberg Junior
Marie Hammer Iversen Senior x x
Hilde Jarstadmarken Senior
Helena Granberg Senior x x
Mona Østvang Senior
Heidi Vogt Senior x
Trond Kortner Senior x x
Rein Haugland Senior x x
Audun Haugland Senior x x
Magnus Ramberg Senior x
Kristin Stubban Hygen Veteran x x x
Anne Margrete Hammer Veteran
June Herredsvela Veteran x
Katrine Holen Veteran x x
Siv Jystad Veteran x x
Ingrid Nermoen Veteran x x
Terje Linløkken Veteran x x x x
Svein Otterlei Veteran x x
Frode Bakehøi Veteran
Erik Næss Veteran x
Håvar Brevik Veteran
Øyvind Haug Veteran x
Kjetil Sverdrup-Thygeson Veteran x
Olav Bakken Veteran x x
Thomas Grøstad Veteran
Inge Ramberg Veteran x x
Ingar Woll Veteran x
Per Arne Karlsen Veteran x x
Bjørn Christensen Veteran x
Hans Olav Hygen Veteran x  x x
Sverre Sandernes Veteran
Jørn Mjøster Veteran x x
Leif Thingsrud Veteran x
Knut E. Helland Veteran x x
Rune Teigland Veteran x x
Øystein Kildal Veteran x x

Påmeldte NM sprintstafett: Marie, Alexandra, Ingrid Marie, Tor Magnus, Jenny Emilie, Anna Cecilie (forbehold om skade),