Pengegave til o-klubbens arbeid

Da vår kasserer Karl Gustavsen gikk igjennom de banktransaksjonene som hadde kommet inn i starten av desember, oppdaget han at det den 5. desember hadde kommet kr 250.000, en kvart million, inn på orienteringsklubbens konto. På transaksjonen som kom fra Jens Håkon Ljøgodt stod meldingen «Takk for fint tilbud om turorientering gjennom mange år!». Umiddelbart tenkte kasserer at her var det nok en kommafeil, men var selvfølgelig glad for bidraget uansett. Han tok derfor en telefon til Jens Håkon Ljøgodt, takket for bidraget og lurte på korrektheten. Ljøgodt kunne fortelle at summen er korrekt. Han hadde nytt godt av bra kart i 40 år og håpet at pengene kunne brukes på nye kart og oppgradere gamle.

Kasserer Karl kunne fortelle om alle kart som vi i det siste har oppgradert og at vi var i gang med et helt nytt og mer detaljert kart i Losbymarka som skulle tas i bruk i forbindelse med NM ultra i august 2024. Vi får noe støtte til kartproduksjon gjennom spillemidler, men det meste må dekkes av klubben selv, så hans gave kommer definitivt godt med til å dekke kartkostnader klubben ikke får dekket.

Giveren fortalte at formen ikke var den samme som før slik at det var de letteste postene han kunne ta. I år ble det med 21 poster, men han hadde likevel hatt glede av alle turene i terrenget.

Som takk for den fantastiske pengegaven overrakte klubbens leder blomster til den hyggelige giveren.