Presentasjon av HL og OLL

Presentasjon av HL og OLL fra klubbkvelden på Myrdammen høst 2018

En kort presentasjon av planene frem mot Hovedløpet (HL) og O-Landsleiren (OLL):