Skijeger`n er klar !!!

SKIJEGERN 2019/2020

Velkommen til Skijegern! Alle de ordinære postene står ute fra 2. november 2019 til 29. mars 2020. Det er 16 poster i vinter inkludert kaffeposten søndag 26. januar 2020. I posen ligger det 1 kart og 1 klippekort til kr.150,- Løse klippekort koster kr. 30,- Kjøper du på nett og skal ha de tilsendt kommer porto i tillegg.

UTSALGSSTEDER 
Konvolutter kan kjøpes på G-Sport Triaden, G-Max Strømmen Storsenter, på turorientering.no/ og på vår nettside ostmarkaok.no/turorientering/utsalgssteder/ (du får tilsendt konvolutt).

PS: På G-Max Strømmen kan du ikke betale med kort eller kontanter. Her må du bruke Østmarka OK sin VIPPS nr 14151. Under der du setter inn beløpet velger du «Utforsk butikken». Deretter velger du «Skijegern» og til slutt «Skijegern pose» og/eller «Skijegern ekstra kort».

INNSENDING AV KONVOLUTT 
Når du har avsluttet årets postfangst og senest 15. april 2020 sender du stemplingskortet til: Tore Ruud, Losbyveien 74, 1475 Finstadjordet. Oppgi din epostadresse på stemplingskortet, det letter vårt arbeid med innkalling til avslutningen høsten 2020.

Vi håper dere vil få mange fine turer i marka og oppleve fine steder dere ikke tidligere har besøkt.

God tur!

VIKTIG VEDRØRENDE NEDLASTNING
Kartet er i utgangspunktet delt i 2 deler; A3-format over nordre del og A3-format over søndre del. For de som ønsker det (feks på grunn av formatet skriveren klarer), har vi i tillegg delt opp i 4 deler; A4-format over nordvestre, nordøstre, sørvestre og sørøstre del. Vi har også laget en turpakke hvor det er mulig å få filene i A4-format (Skijegeren A4-format).