Treninger i mars og starten av april

Til tross for meget strenge restriksjoner legger vi opp til treninger i alle tre kommuner de neste ukene inntil vi kan ha felles treninger igjen. Det vil være felles trening for rekrutt og ungdom/jr opp til 20 år. Alle treninger legges ut i Spond med detaljert info. Dersom du/dere ikke ligger inne i Spond, kan dere ta kontakt med en av trenerne.
  • Lørenskog, tirsdager og torsdager kl. 1800, ansvarlig for rekruttene Alexandra Linløkken og Terje Linløkken, Svein Otterlei og Odin Tellesbø for ungdommene/juniorene
  • Rælingen, tirsdager og muligens torsdager kl. 1800, ansvarlig Marius Kongsland
  • Lillestrøm, tirsdager og muligens torsdager kl. 1800, ansvarlig Gina Brevik

For våre kommuner Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen så gjelder nå tiltaksnivå A mtp smittevern, fra 15.mars og frem til 11.april.

  • Utendørs trening for barn og ungdom under 20 år fra samme kommune kan gjennomføres i grupper på maks 10 personer med minst 2 meters avstand. Alt annet er forbudt – bortsett fra individuell trening (ukas løype mm).
  • Vi skal unngå unødvendig reise til andre kommuner. I praksis vil vi organisere kommunevise treninger i perioden. Egentrening i andre kommuner enn egen hjemkommune bør også unngås.
  • Alle arrangementer er forbudt både innendørs og utendørs.
  • Tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten skal minimeres.
  • Trenerne har ansvar for alltid å ha oversikt over hvem som har vært til stede ved en organisert aktivitet. Dette for å ivareta evt. smittesporing.
  • Ved transport med flere i samme bil fra forskjellige husstander må det benyttes munnbind.
  • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene/isolasjon kan ikke delta på aktiviteter. For personer i risikogruppen er det på generelt grunnlag anbefalt å ikke delta.