Treningstipend 2022

Martine Arntzen Haug og Ellen Margrete Stubban Hygen er tildelt Østmarka OK sitt treningsstipend for årets plasseringer i Hovedløpet. Beløpsstørrelsen er fastsatt i tråd med klubbens retningslinjer. Vi gratulerer!

Om Østmarka sin stipendordning
Stipendordningen forutsetter aktivt bidrag fra de som får stipendet til å satse og bidra i klubben. En forutsetning for å få treningsstipend handler om at løperne forplikter seg til å satse målbevisst på orientering. Grunnlaget for opparbeidelse av treningsstipend er Norgescupens sammenlagtliste i junior- og seniorklassene, plassering i NM eller Hovedløpet (gjelder kun DH16) det foregående året. Dette danner sammen med oppnådde resultater grunnlag for fastsettelse av stipend. Treningsutvalget innstiller de aktuelle utøverne, som godkjennes av styret i Østmarka OK.