Korona-veileder for o-løp

NOF har laget en egen veileder for o-løp gyldig fra 7. mai til 15. juni. Det kan komme endringer som følge av myndighetenes vurdering av koronasituasjonen. Hovedpunktene i veilederen:

 • Det er gitt åpning for å arrangere orienteringsløp der inntil 50 personer er samlet samtidig, men avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand gjelder.
 • Starten bør strekke seg over god tid. Det skal ikke starte mer enn maksimalt 3 løpere pr minutt.
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene/isolasjon kan ikke delta. For personer i risikogruppen er det på generelt grunnlag anbefalt å ikke delta.
 • Veilederen er fortrinnsvis rettet mot klubbkonkurranser eller konkurranser blant naboklubber
 • Arrangøren skal utpeke en smittevernsansvarlig som til enhver tid har ansvar for at reglene blir overholdt
 • Det skal være tilgjengelig desinfeksjonsmiddel på utvalgte steder for spritvasking av hender
 • Smitteverntiltakene skal kommuniseres til deltakerne både i innbydelse/PM og på arena og arrangøren må ha etablert rutiner for hvordan de skal håndtere en situasjon der noen blir syke under selve arrangementet
 • Ved pakking av kart skal alle som bistår, vaske hender før de starter med oppgaven.
 • Det skal ikke være noen form for salg eller løperdrikke på arena.
 • Det skal ikke avholdes premieutdeling på arena.
 • Det skal ikke deles ut strekktid lapper. Alle resultater gjøres tilgjengelig på nett i etterkant.
 • Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem, ingen skal være på stedet lenger enn nødvendig.

Les hele veilederen her: Veileder for lokale o-løp med med begrenset deltagelse