Velkommen til årsmøtet onsdag 15. februar kl. 1800 på Skårer gård

Det innkalles herved til årsmøte i Østmarka OK onsdag 15. februar 2023, kl. 18.00 i våningshuset på Skårer gård, Løkenåseveien 29 i Lørenskog. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar. Sakene kan sendes til: post@ostmarkaok.no .

Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker sendes ut senest en uke før årsmøtet.

Det blir middag og sosialt samvær etter at årsmøtets formelle del er ferdig. Påmelding under innen mandag 13. februar 2023.

Fullstendig invitasjon finner du her. Her vil også årsmøtedokumentene publiseres før møtet.