Politiattest

Posted on by

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for o-klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år kan også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Østmarka OK har innarbeide rutiner på politiattest. Styrets leder/nestleder er ansvarlig for at disse følges opp.

Norges Idrettsforbund sin ordning for politiattest er nærmere beskrevet her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/. I Østmarka orienteringsklubb blir ordningen håndtert i tråd med dette. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med:

Odin Tellesbø
Leder Østmarka orienteringsklubb
e-post: odin.tellesbo@gmail.com
telefon: 911 34 173

Leder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Kontaktpersonene vil gi deg en bekreftelse på formålet med politiattesten. Det er et signert dokument som skal vedlegges søknaden. Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nett. Prosedyren for innhenting av politiattest finner du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Den søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til leder Odin Tellesbø. Østmarka orienteringsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Østmarka orienteringsklubb