Varsling

Østmarka orienteringsklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Dersom du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker bryter med vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer er det viktig at du sier fra om dette. I Østmarka orienteringsklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om på idrettsforbundets nettsider.

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det leder Odin Tellesbø og kasserer Karl Gustavsen som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med en annen person i styret.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Østmarka orienteringsklubb har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:
Informasjon til deg som ønsker å varsle
Saksgang i en varslingssak

Si i fra her: Mitt Varsel