Organisasjon

Posted on by

Klubbens fakturaadresse: Østmarka OK v/Karl Gustavsen, Holenveien 14, 1479 Kurland. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no
Last ned klubblogo i PDF-format her: Logo ØSTMARKA OK

Styret i Østmarka OK:
Leder                Odin Tellesbø   .                     Tlf. 911 34 173
Nestleder          Hans Olav Hygen                  Tlf. 91 123 958
Sportslig leder  Terje Linløkken                       Tlf. 90 100 500
Styremedlem    Dag Haugland
Styremedlem    Camilla Svensvik
Ungdomsrepr    Jenny Emilie Herredsvela
Varamedlem 1  Karl Gustavsen
Varamedlem 2  Øyvind Haug

Ledere for utvalg og komiteer
Rekrutteringsutvalg    Marius Kongsland        Tlf 926 56 818 / mkongsland(@)gmail.com
Treningsutvalg/UK     Terje Linløkken             Tlf 90 100 500
Kartutvalg                  Bjørn Christensen         Tlf 467 43 831
Tur-o-utvalg               Martin Gilljam                Tlf 416 68 878
Stolpejakturvalg         Dag Haugland               Tlf 900 90 930
Valgkomité                 Ingrid Nermoen              Tlf 996 39 852

Sentrale verv/funksjoner:
Kasserer:                      Karl Gustavsen,         Tlf. 926 19 887
Påmelder:                     Kristin Stubban Hygen
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland            Tlf. 47 408 014
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug             jan-erik.haug(@)outlook.com

Organisasjonsplan for Østmarka OK

Forsikringsbevis for medlemmer