Organisasjon

Posted on by

Klubbens fakturaadresse: Østmarka OK v/Karl Gustavsen, Holenveien 14, 1479 Kurland. Kontonummer: 78740660518 og VIPPS: 14151. Organisasjonsnummer: 871246912.

Klubbens e-post adresse: post(at)ostmarkaok.no
Last ned klubblogo i PDF-format her: Logo ØSTMARKA OK

Styret i Østmarka OK:
Leder                Odin Tellesbø   .                     Tlf. 911 34 173
Nestleder         Ingrid Nermoen
Sportslig leder  Hans Olav Hygen                  Tlf. 91 123 958
Styremedlem    Dag Haugland
Styremedlem    Camilla Svensvik
Ungdomsrepr    Andreas Sandernes
Varamedlem 1  Karl Gustavsen
Varamedlem 2  Terje Linløkken

Ledere for utvalg og komiteer
Rekrutteringsutvalg    Camilla Svensvik        Tlf 911 72 341 / camillho(@)online.no
Treningsutvalg/UK    Hans Olav Hygen         Tlf 90 100 500
Kartutvalg                  Bjørn Christensen        Tlf 467 43 831
Tur-o-utvalg               Øyvind Haug                Tlf 920 31 089
Stolpejakturvalg         Dag Haugland              Tlf 900 90 930
Valgkomité                 Olav Bakken                Tlf 996 39 852

Sentrale verv/funksjoner:
Kasserer:                      Karl Gustavsen,         Tlf. 926 19 887
Påmelder:                     Hanne M. Sandernes
Materialforvalter:           Kjersti Ruud
Kartsalg:                       Rune Teigland            Tlf. 47 408 014
Presisjonsorientering   Jan Erik Haug             jan-erik.haug(@)outlook.com

Organisasjonsplan for Østmarka OK

Lov for Østmarka OK

Forsikringsbevis for utøvere og for dugnadsarbeid med mer

Publisering av bilder på nett:

Retningslinjer for publisering på nett og trykte publikasjoner_ostmarkaok og samtykkeskjema: Samtykkeskjema