Oppdatert informasjon om Nordjysk samlingen

Konkurransene på Nordjysk 2-dagers 2020 er iht. arrangøren er AVLYST.

———————-

Østmarka OK vil følge de råd og retningslinjer ifht. Corona-viruset som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd, samt Norges Idrettsforbund og Norges Orienteringsforbund sine anbefalinger. 

Her er hva arrangøren skriver på hjemmesiden sin:

«Orientering er en individuell idrett der deltakerne under konkurransen er alene med seg selv sammen med kart og kompass. Risikoen for smittespredning er derfor minimal mens du kjører.

Risikoen for smitte er derimot til stede ved Start, Mål og arena der deltakerne samles.

Ifm. arrangering av Nordjysk 2-dager vil arrangøren begrense smittefaren langt utover myndighetenes anbefalinger. Vi har identifisert områdene der risikoen for smitte er størst, og vi implementerer følgende forebyggende tiltak:

 • Det vil ikke være noe stevneområde med kiosk, klubbtelt og sportsbutikker, og dermed ingen samling mennesker.
 • Ingen barnepass tilbys.
 • Ingen resultattavler, men online resultatfordeling
 • Det vil ikke være drikkestasjoner
 • Det blir ingen væske ved målgang – deltakerne må ta med egen væske
 • Starttidspunktet vil bli spredt over 6 timer på lørdag og søndag for å begrense samlingen av mennesker ved start og mål.
 • Lørdag start mellom kl 10.00 og 16.00
 • Søndag start mellom 08.30 og 14.30
 • Klubbene får tildelt startintervaller som skal respekteres
 • Det forutsettes at deltakere som har ankommet i samme bil forlater målområdet rett etter avsluttende målgang
 • Håndvaskstasjoner er satt opp for å brukes.
 • Fortrening gjennomføres som normalt, men med behørig hensyn til spesielle hygienregler som instruert av konkurranseansvarlige.
 • Nattprolog kjøres som vanlig med startlister, men med spesielle hygienregler, som vil vises i instruksjonene og av arrangøren.

Vi trenger din hjelp til å gjennomføre arrangementet slik at vi sammen reduserer risikoen for infeksjon:

 • Hold deg hjemme hvis du har noen symptomer. Feber, hoste, pustevansker.
 • Ta med håndvask/antibac og bruk den ofte.
 • Ta med vannflasker – det er ingen væske i mål.
 • Ikke håndhils eller klem hverandre. Unngå å berøre andre.
 • Tenk på andre hele tiden. Ingen host osv. på andre.
 • Respekter alle anvisninger fra konkurranseansvarlige.

Vi er klar over at dette er veldig strenge retningslinjer, men det er dette som trengs hvis vi skal se oss selv i øynene. Danske myndigheter ønsker å forlenge smitteperioden slik at det ikke oppstår noen «topp» for smittede, som det ikke er noen behandlingssteder for. Nordjysk 2-dagers sprer ikke Coronavirus – hjelp oss med det.»