Medlemskontingent 2019

Velkommen til en ny o-sesong som medlem i Østmarka OK!

Det er tid for betaling av medlemskontingenten for 2019.

Kontingenten er:
– Enkeltmedlemskap kr 650,-
– Familiemedlemskap kr 1500,-
– Grunnmedlem (støttemedlem)  kr  225,-

Betal til Østmarka OK sin bankkonto 7874.06.60518. Betalingsfrist 15.04.2019.

Barn må betale egen kontingent f.o.m. det året de fyller 21. Dersom dere betaler for flere enn ett medlem eller familiemedlemskap, ber vi dere skriver inn navn og fødselsdato på alle i meldingsfeltet evt sende e-post til kasserer@ostmarkaok.no. Vi oppfordrer til å tegne familiemedlemsskap, da er dere også med å støtter o-klubben.

Du kan lese mer om medlemsskap og medlemskontingent på hjemmesiden:
http://www.ostmarkaok.no/klubb/bli-medlem/

For informasjon om aktivitetene som kommer, se: http://www.ostmarkaok.no/utover/aktivitetskalender/

Hilsen
Kasserer Anne Margrete Hammer