Ny lovnorm fra 1.1.2020

Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm som skal gjelde for alle idrettslag fra og med 1. januar 2020. Østmarka OK sin lov er oppdatert i samsvar med endringer i NIFs lov/lovnorm og vedtatt av styret den 9. desember. Ny lov gjøres herved kjent for Idrettslagets medlemmer.

Ny lov gjeldende fra 1.1.2020: Lov-Østmarka-OK-2020
Se også tidligere lov for Østmarka OK: Vedtekter 2016 Østmarka OK

Se også informasjon fra Norges Idrettsforbund: Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra 1.1.2020